LTD Logo


Browse the Legal Tools Database

The content of this tool will only be made gradually available to the public due to copyright constraints.

Klamberg, Mark:

Date:Title:
31.08.2007 Mark Klamberg, Fråga om tillämpning av legalitetsprincipen beträffande folkrättsbrott, Juridisk Tidskrift 2007-08 Number 1, 130-139
17.07.2008 Mark Klamberg, SvD, Åklagare skadar domstolen i Haag, 17 juli 2008
30.06.2009 Mark Klamberg, "Application of International Criminal Law in Sweden and the Principle of Legality", in International Criminal Law Review, Volume 9, Number 2, 2009, 395-409
21.02.2013 © Mark Klamberg, Evidence in International Criminal Trials: Confronting Legal Gaps and the Reconstruction of Disputed Events, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2013
31.12.2013 Mark Klamberg, Gränsdragningsproblem mellan utlänningslagen och svensk straffrätt beträffande internationella brott, Juridisk Tidskrift, 2012-13 Nr 2
31.12.2014 Mark Klamberg, Recharacterization of Charges in International Criminal Trials, in Katrin Lainpelto, Simon Andersson (Eds,), Festskrift till Christian Diesen, Norstedts Juridik, 2014, 327-345
29.04.2017 Mark Klamberg (editor), Commentary on the Law of the International Criminal Court, FICHL Publication Series No. 29 (2017), Torkel Opsahl Academic EPublisher Brussels, 2017
23.03.2018 © Mark Klamberg, ‘The Legality of Rebel Courts during Non-International Armed Conflicts’, vol. 16 Journal of International Criminal Justice 2018, issue 1, 235-263
 FrançaisالعربيةEspañol中文